Barnas dager

Illustration for Barnas dager (Kids’ Days) for FN-sambandet, Redd Barna, Tromsø Idrettsråd, Levende lokaler, Tromsø kommune and TrAP.

Barnas dager was held from the 17th – 18th of November 2018 and marked the celebration of the United Nation’s Convention of the Rights of the Child.